علی جعفری

علی جعفری 

مدیر اجرایی و مدیر وب سایت

درباره فرد: 

  • دانشجوی کارشناسی تغذیه، دبیر کمیته تحقیقات دانشکده بهداشت و پژوهشگر مرکز تحقیقات گوارش و کبد

آدرس ایمیل:

Ali@vamogroup.ir

صفحه اینستاگرام:

Jafari_Alii

آی دی تلگرام:

Jafari_Ali

تحصیلات:

کارشناسی علوم تغذیه - دانشگاه علوم پزشکی گلستان

بیوگرافی