دکتر بهناز بذرافشان

مدرس وامو 

درباره استاد:

  • دانشجوی دکترای تخصصی پزشکی مولکولی علوم پزشکی گلستان

آدرس ایمیل:

b_bazrafshan@yahoo.com

صفحه اینستاگرام:

bioscience.island

آی دی تلگرام:

@Behnazb1993

آدرس:

دانشکده فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان

بیوگرافی

من بهناز بذرافشان هستم.متولد ۱۳۷۲. دانشجوی دکترای تخصصی پزشکی مولکولی علوم پزشکی گلستانم و ارشدم بیولوژی سلولی مولکولی و کارشناسیم هم بیوتکنولوژی بوده

بیشتر از پنج ساله که مدرس کارگاه های مقاله نویسی و کارگاه های پژوهشیم و الانم در تیم وامو فعالیت دارم