ایمان شهابی نسب

ایمان شهابی نسب

عضو هیئت تحریریه

درباره استاد:

  • محقق مرکز تحقیقات گوارش و کبد استان گلستان

آدرس ایمیل:

shahabinasabi@gmail.com

صفحه اینستاگرام:

Iman_shahabinasab

آی دی تلگرام:

Iman7577

آدرس:

گرگان-بیمارستان شهید صیاد شیرازی- ساختمان مرکز تحقیقات

بیوگرافی