درخواست خدمات وامو گروپ

خدمات پژوهشی واموگروپ

برای استفاده از خدمات واموگروپ

جهت گرفتن خدمات وامو ، فرم زیر را تکمیل کنید.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

نکته مهم

واموگروپ هیچ تعهدی برای پذیرش مقاله در مجلات نداشته و این مساله کاملا بستگی به طراحی مطالعه، جمع آوری درست و دقیق داده ها، نو و جذاب بودن موضوع مقاله و موارد دیگری دارد که از حیطه اختیارات این گروه خارج بوده و به محقق و تیم تحقیقاتی وابسته است.