نقطه صفر پژوهش، ایده پردازی

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان

هر ایده ای برای تبدیل شدن به عنوان یک پژوهش در مرحله اول باید مورد ارزیابی قرار بگیره تا مشخص…

161
35,000 تومان